משלוחים : כפר כנא, משהד, נצרת, עין מאהל, עילוט, יפיע. בלבד *** אין איסוף עצמי
משלוח חינם בקניה מעל 200 שח
חיפוש

תקנון האתר – מלא

תקנון האתר – מלא

תקנון האתר
sandeal אתר מכירות און ליין שאפשר דרכו לקנות מוצרים ומשחקים שונים . כתובת האתר www.sandeal.co.il 
תקנון והוראות השימוש באתר מהווים הסכם בינך לבין האתר, אנא קרא את התקנון במלואו לפני כל שימוש ולאחר הסכמתך המלאה על כל התנאים תוכל להתחיל לגלוש ולעשות בו שימוש במידה ויש תנאי או יותר שאינך מסכים עליו, אנא אל תעשה כל שימוש באתר .
   1    השימוש באתר

1.1  כל אדם מעל 18 שנה רשאי להשתתף במכירות ולבצע רכישה

1.2   הרוכש ישתמש בכרטיס אשראי ישראלי תקף .
1.3   הרוכש מתחייב לרשום את כל הפרטים שלו נכונים ומדויקים ,שם ,כתובת, מייל, מספר טלפון, ושאר הדברים שהאתר דורש ממנו למלא .
1.4   האתר יש לו את מלוא הזכות לחסום או למנוע כל אדם ,משתתף או רוכש מלהשתמש באתר ואת הגלישה באתר או לבטל את השתתפותו באתר במידה ויתברר לאתר כי האדם המשתתף באתר השתמש באתר לא לפי התקנון או התנהגותו היתה סותרת לתקנון או כל דבר אחר שהזיק לאתר ולפעולתו התקינה מכל בחינה , וזה לפי דעתו הבלעדית של האתר ובלי הודעה מוקדמת ובלי שתהיה לאדם המשתמש באתר כל טענה .
1.5   אדם שנחסם מלהשתמש באתר לא תהיה לו זכות לתבוע את האתר בגין חסימתו .
1.6   אדם משתמש באתר אין לו זכות להשתמש בגרפיקה, תמונות, עיצוב, מבלי רשות מהאתר .
1.7   כל אדם רשאי לגלוש באתר חופשי בכל הדפים כל עוד הוא לא מפיר חוקי התקנון .
1.8   לאתר יש זכות מלאה לתבוע משתמש שמנסה לפגוע באתר ולהפריע לפעילותו הרגילה או להשבית אבטחת האתר או להשתמש ברובוטים או שליחת וירוסים לתוך מערכת האתר בכל דרך ובכל צורה .
1.9   הגולש באתר מצהיר ומתחייב שלא ינסה לאסוף כל מידע על זהות המשתתפים באתר בכל דרך.
1.10 הגולש מצהיר שלא ישתמש בשם האתר לכל מטרה רווחית אלא אם תינתן לו הרשאה מהאתר בכתב.
1.11 המשתמש באתר מצהיר בכך שהגלישה באתר על אחריותו הבלעדית .

   2   שמירה על פרטיות הגולש

2.1   בזמן ההרשמה לאתר מתבקש הרוכש למלות את פרטיו המלאים ובעת הרכישה מתבקש למלות את פרטי כרטיס האשראי והמייל, טלפון והכתובת שלו .האתר שומר על סודיות הפרטים שנתקבלו , האתר מנהל רשת אבטחה כוללת בכדי לבדא שאחרים לא ישתמשו בפרטים שהוזנו בעת הרכישה .האתר מובטח טוב והגלישה בו והרכישה בטוחה
2.2   האתר לא אחראי במידה האדם שהשתמש באתר איבד את הסיסמה שלו .         

   3   החזרות וביטול עסקאות

3.1   במידה והרוכש ירצה לבטל עסקה יידרש ממנו לשלוח בכתב בקשה לבטול עסקה למייל האתר ויפרט בה את סיבת הביטול .
3.2   החזרות או ביטול עסקה תקיפה עד 14 יום מקבלת המוצר .
3.3   החזרות או ביטול עסקה אחרי קבלת המוצר מסיבה כלשהי ללא פגם במוצר ,יתבקש הרוכש להחזיר את המוצר אל מחסן האתר או מקום שיוסכם עליו וישא בכל העלויות .
3.4   הרוכש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית ללא כל נזק לאריזה ולמוצר ולא יעשה כל שימוש במוצר.
3.5   אחרי בדיקת תקינות המוצר ואת האריזה שלו על ידי האתר יוחזר לרוכש את הכסף ששלם עבור המוצר בניכוי דמי משלוח שנכללו בתשלום בעת הרכישה .

   4   החזרות וביטול עסקה עקב פגם במוצר

4.1   במידה ויתגלה לרוכש פגם במוצר יתבקש ממנו לשלוח את המוצר למחסן האתר או למקום  שיוסכם עליו , האתר יבדוק את המוצר ובמידה שאכן המוצר שנרכש הוא פגום יחזיר האתר את מלוא הכסף לרוכש ששלם בעת הרכישה על המוצר .
4.2   אין החזרות או ביטול עסקאות על ספרים, חוברות לימוד, חוברות צביעה או על דבר אחר קריא .
4.3   אין החזרות או ביטול עסקאות על דברים שמועתקים או משוכפלים .
4.4   "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

   5   משלוחים

5.1   מחיר משלוח 25 ₪ .

5.2   משלוחים מיועדים כפר כנא, משהד, עין מאהל, נצרת, יפיע ועילוט בלבד .

5.3   זמן משלוח עד 7 ימי עסקים ,יום הרכישה לא יחושב .
5.4   משלוח יגיע עד חצר הבית של הרוכש או לכתובת אחרת שנרשמה באתר בעת הרכישה .
5.5   במידה והרוכש גר בבניין רב קומות יתבקש לקבל את המשלוח ליד הבית או בקומת קרקע .
5.6   אספקת המשלוחים וזמן המשלוחים תתואם מראש עם הרוכש וביום המשלוח חייב הרוכש או אחד מטעמו להיות נוכח בכדי לקבל את המשלוח ,במידה ולא יהיה הרוכש או אדם אחר נוכח במקום בכדי לקבל את המשלוח ,המשלוח יוחזר אל האתר ויהיה ונדרש על ידי הרוכש לשלוח את המשלוח פעם שניה יהיה עליו לשלם את עלות משלוח חדש בסך 40 ש"ח  .            

   6   שונות
6.1   התמונות של המוצרים באתר הן להמחשה בלבד ויתכן הבדל בין המוצר לתמונה .
6.2   במידה ונפלה טעות בתיאור או במידע על מוצר שנועד לרכישה באתר לא יהווה בסיס לתביעה נגד האתר .
6.3   הגולש ילמד ויבדוק כל דבר על המוצר שהוא עומד לרכוש לפני ביצוע ההזמנה ולא יסתמך אך ורק על המידע באתר .
6.4   האתר לא אחראי על הרכבת המוצרים שנרכשו מהאתר ואחריות הרכבת המוצרים תחול על הרוכש בלבד .
6.5   במידה ויפסקו שירות האתר לכל סיבה או בשל תחזוקה או פגם באתר שמתגלה או כל סיבה אחרת לא תהיי אפשרות לתבוע את האתר והאתר לא יהיה אחראי על נזקים שיגרמו לרוכש או לצד שלישי בעת הפסקת פעילות האתר .
6.6   האתר קובע את המחירים של המוצרים באתר על דעתו הבלעדית ורשאי להוריד ולעלות את מחירי המוצרים כפי שהוא רואה לנכון כמו כן רשאי האתר להוסיף או למחוק מוצרים מהאתר לפי דעתו הבלעדית של האתר .

   7   תנאים נוספים
7.1   האתר יכול לשנות את תקנון האתר בכל עת לפי דעתו הבלעדית והשנויים יחלו על מוצרים שנרכשו אחרי השנויים .
7.2   רישומי המחשב של האתר בגין הפעולות המתבצעת דרכו יהוו ראיה לנכונות הפעולות .
7.3   האתר לא ישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש או לצד שלישי הנובע משימוש באתר .
7.4   האתר לא אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים ,והרוכש באתר מסכים כי לא יהיה לו כל טענה על התכנים האלה ולא על חלק מהן או כולן .
7.5   השימוש באתר יהיה על אחריות המשתמש הבלעדית .
7.6   הרוכש צריך לעשות חקר על המוצרים שברצונו לרכוש דרך האתר ולאחר שיתברר לו שהמוצר מתאים לו ואז לרכוש אותו .
7.7   האתר אחראי על החלפת מוצרים פגומים שנרכשו דרך האתר .
7.8   הרוכש לא יהיה זכאי לתבוע האתר בגין מוצרים שנרכשו דרכו ונגרם לן נזק או לצד שלישי .
7.9   הרוכש יודע ומסכים כי המוצרים באתר הן בבעלות אתר אך אינם מיוצרים על ידו והרוכש יפנה דרישת פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו עקב שימוש במוצר מהיצרנים של המוצר.

   8   קניין רוחני 

8.1   אין לעשות שימוש בתמונות ,גרפיקה,עיצובים או כל סמל מהסמלים של האתר .
8.2   אין לעשות שימוש בשם של האתר או סימני לוגו .
8.3   אין להעתיק או לשכפל שום תוכן מהאתר מבלי הודעה בכתב מהאתר .
8.4   האתר מאפשר לרוכש להדפיס עותק רכישה עבור מוצרים שרכש לשימוש אישי בלבד .

   9   סמכות משפטית
        על שימוש באתר ועל תקנון האתר יחלו רק דיני מדינת ישראל בלבד כל מחלוקת בין הרוכש לאתר תהיה סמכות מוחלטת לבית המשפט לקבוע עניין בה 

* תקנון והוראות שימוש באתר כתובה בשפת זכר אך ורק מטעם נוחות בלב25

Scroll to Top